top of page

Andersabo

December Residency 2018

For 10 days in December, Andersabo hosted a residency by four artists from Denmark who work with music and sound, as well as poetry, weaving, and visual art.

During the residency period, Pernille Zidore Nygaard, Aske Zidore, Cecilie Gravesen, and Maria Zahle worked on individual projects, as well as collaborations, using the local landscape, architecture, and sound resources of Unnaryd.

An open house was held on December 15, 2018, which featured music performanes, poetry readings, and sound recordings.

 

I 10 dagar i december var Andersabo värd för fyra personer från Danmark som arbetar med musik och ljud samt poesi, vävning och bildkonst.

Under bosättningsperioden arbetade Pernille Zidore Nygaard, Aske Zidore, Cecilie Gravesen och Maria Zahle på individuella projekt, liksom samarbeten, med hjälp av Unnaryds lokala landskap, arkitektur och ljudresurser.

Ett öppet hus hölls den 15 december 2018, som innehöll musikföreställningar, poesiavläsningar och ljudinspelningar.

Nordisk 1.png
hyltelogotyp.jpg
RH Smaller.jpg
August live cut.Still012.jpg
August live cut.Still009.jpg
August live cut.Still011.jpg
August live cut.Still013.jpg
bottom of page