top of page
Andersabo Festival                                                                                                                    Home
30/07/2016

Andersabo är en bondgård som ligger strax utanför byn Unnaryd i södra Sverige. Den 30 juli 2016 kommer den att vara värd för en musikfestival med performances av en rad danska och svenska musiker.

 

Musiken kommer att omfatta jazz, elektronik, folkmusik, sång och röst. Vissa musiker anländer några dagar tidigare för att utveckla performances på plats och  utforska särskilda instrument, akustik, eller  landskapselement

Festivalen är gratis, och det blir mat på kvällen.

Om du vill delta vänligen registrera på: info@andersabo.org

Andersabo is a farmhouse located just outside the village of Unnaryd, in southern Sweden. On 30 July, 2016, it will host a music festival with peformances by a range of Danish and Swedish musicians. 

The music will encompass jazz, electronics, folk music, song, and voice. Some musicians are arriving a few days early to develop performances on site which will explore particular instruments, acoustics, or elements of the landscape.

The festival is free, and there will be food in the evening.

If you are attending, please register at: info@andersabo.org

Participants/Deltagare:

Ymers Pizza (DK)

John Chantler (AU/SE)

Sofia Jernberg (SE/NO)

Sonja LaBianca (DK)

Steffen Levring (DK)

Johs Lund (DK)

Heine Thorhauge Mathiasen (DK)

Squares & Triangles (DK/UK/FR)

Jonny Wester

Marwin Suhr

Wolfgang Dreyer-Suhr

...and more/och mer

Concert/Konsert:

30 July, 2016

13:00 - 23:00

bottom of page